cialis tadalafil 200mg

Postani coaching vodja!

Komu je trening namenjen?

Vodjem, menedžerjem in projektnim vodjem na različnih področjih, ki se zavedajo, da »stari« pristopi v vodenju niso več uspešni v težkih časih in pri motiviranju novih generacij. Namenjen je vsem, ki se želijo naučiti uporabnih coaching veščin – kako jih uporabiti za večjo motiviranost, kreativnost in storilnost zaposlenih.

Zakaj voditi kot coaching vodja?

Voditi kot coach je neverjetno učinkovita veščina vodenja, s katero boste ustvarili svoj tim zmagovalcev. S tem, ko boste ljudem pomagali k uspehu, boste uspešni tudi sami. Uporabite coaching veščine in …: doktersrecept viagra

  • Rezultate boste dosegali lažje in hitreje,
  • Ustvarili boste tim kreativnih in visoko motiviranih sodelavcev, mnogo bolj učinkovitih pri postavljanju ter doseganju ciljev,
  • Odkrili boste spretnosti in talente, prej skrite v posamezniku, in videli, kako vsak od njih zanesljivo najde način za rešitev problema, ki je bil prej nerešljiv. In prav dejstvo, da je do rešitve prišel sam, bo posameznika navdihnilo z neverjetnim entuziazmom, proaktivnostjo in samozavestjo, to pa zagotovilo uspešno realizacijo in odličen rezultat,
  • Pomagali boste ljudem začeti razmišljati na drugačen način in razviti vse njihove potenciale do maksimuma,
  • Vodja kot coach spodbuja partnerstvo in sodelovanje, ki sta znatno bolj učinkoviti od usmerjanja in kontroliranja, oral sildenafil
  • Prinesli boste uspeh in zadovoljstvo vsem: vodji, zaposlenim in organizaciji. cialis generico super activo

Kako poteka trening?

Cilj treninga “Postanite coaching vodja” je skozi primere in praktične vaje naučiti, kako lahko VSAK vodja in menedžer vpelje coaching veščine v vsakodnevno delo z ljudmi in postane izvrsten coach svojega tima. V program so vpletene tudi osebne izkušnje predavateljice ge. Barbre Rudmann.

Opis treninga

Spoznali boste najpomembnejša znanstvena dognanja na področju delovanja možganov in kako ti vplivajo na naše obnašanje in produktivnost. Zadnje raziskave možganov so odkrile in potrdile, da je coaching ena izmed najučinkovitejših vodstvenih veščin današnjega časa.

Kateri dejavniki vplivajo na storilnost in produktivnost? Kje se skriva vir naše motivacije in kako lahko s tem znanjem vodje vplivamo na povečanje uspešnosti in učinkovitost zaposlenih?

Kakšna je vloga vodje? Preučili bomo vidike in vpliv osebne energije posameznika kot tudi moč in vpliv vodje. S primeri bomo pokazali vpliv energije posameznika na okolje in druge ljudi.

  • Razvoj coaching veščin

Preučili bomo najbolj učinkovit set coaching veščin, ki jih boste lahko takoj uporabili pri delu z ljudmi.

Katere so zakonitosti in načela uspešnega pogovora? Kako se pripraviti? Verbalna in neverbalna komunikacija.

Vloga aktivnega poslušanja. Kaj se zgodi, ko zares prisluhnemo? Kaj je treba storiti, da ne slišimo le izrečenih besed, ampak tudi tisto, česar zaposleni ne pove ali si ne drzne povedati?

Kako prisluhniti in poiskati potencial zaposlenega? levitra adt

Kakšna so prava vprašanja, s katerimi spodbudimo zaposlenega, da je osredotočen na iskanje idej in rešitev ter njihovo izpeljavo?

Coaching proces in zaporedje vprašanj – model GROW

Kako obrniti problem v rešitev? Katerim pastem se moramo izogniti? viagra natural chino huang

Zakaj je pohvala nujna za uspeh? Kakšna pohvala je dobra?

Kako izpeljati pogovor, ko zaposleni ne dosega načrtovanih rezultatov? Ali je konstruktivna kritika uspešna? Katera je učinkovita alternativa?

Praktični napotki, najpogostejše napake, vaje in razvoj coaching veščin

Disneyjeva strategija za spodbujanje kreativnosti

Kako ustvariti okolje za coaching v vaši organizaciji, pripraviti strategijo coachinga in načrt dela z vašimi ljudmi? Najboljše prakse in izkušnje! posologie viagra

Način dela sildenafil 25mg review

Trening poteka v skupini od približno 4 do 10 ljudi. Ob koncu bo vsak dobi skripto z najbolj učinkovitimi vprašanji ter navodila in skelet za postavitev načrta razvoja slehernega vašega zaposlenega.

how to get viagra covered by medicare
cialis mail order canada
homeopathic viagra in india
biljni cialis beograd
efectos secundarios viagra jovenes